GREEN ART HOUSE – INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ARTCADEMY

STRONA GŁÓWNA / Green Art House

GREEN ART HOUSE – INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ARTCADEMY

Artcademy stworzy GREEN ART-HOUSE - wirtualny inkubator przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw związanych z rzemiosłem, który zostanie zintegrowany z platformą online i współtworzony przez wirtualną społeczność wiedzy. Pozwoli to na prezentację danych firmy i pobudzenia działalności rzemieślniczej wśród wirtualnej społeczności (laboratorium CRAFTS).

Inkubator GREEN ART-HOUSE ma na celu zaangażowanie uczestników w tworzenie wartości tradycyjnej sztuki i rzemiosła oraz zapewnienie im niezbędnych umiejętności do uruchomienia i dalszego rozwoju firmy.

Ponadto, utworzona wirtualna społeczność będzie promowała GREEN ART-HOUSE, jak i materiały szkoleniowe wśród opinii publicznej oraz użytkowników związanych z rękodziełem, zgodnie z głównym celem tego projektu i wymogami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Celem ArtCademy jest wzmocnienie działalności rzemieślniczej w krajach uczestniczących w projekcie, nie tylko poprzez rozwój działalności gospodarczej związanej z rzemiosłem, ale także poprzez utrzymanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, szczególnie tych, które zagrożone są wyginięciem.